[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 6, Sayfa(lar) 447-448
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Dandy-Walker Malformasyonlu Hastada Genel Anestezi Uygulaması
Ramazan ÖDEŞ, Ayşe Belin ÖZER, Fatma GEDİK, Ömer Lütfi ERHAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Dandy-Walker sendromu, inkarsere herni, anestezi

Dandy-Walker malformasyonlu hastalarda anestezi yönetimi; hidrosefali, mikrognati ve yarık damak gibi eşlik eden anomaliler ve postoperatif yoğun bakım desteği gerekebileceğinden dolayı önemlidir.

Bu makalede inkarsere herni nedeniyle opere edilen Dandy-Walker malformasyonlu hasta, olgu olarak sunulmuştur.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]