[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 6, Sayfa(lar) 447-448
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
The Anesthetic Method In The Patıents Wıth Dandy-Walker Syndrome
Ramazan ÖDEŞ, Ayşe Belin ÖZER, Fatma GEDİK, Ömer Lütfi ERHAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Elazığ-TÜRKİYE
Keywords: Dandy-Walker syndrome, incarcerated hernia, anaesthesia

The anesthetic method in the patients with Dandy-Walker Syndrome is important due to the associated anomalies such as hydrocephalus, micrognatia and cleft palate, and possibly requirement of intensive care supply.

In this study, a patient with Dandy-Walker malformation who was operated for incarcerated hernia was presented as a case report.


[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]