[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2007, Cilt 21, Sayı 2
Klonidinin Sıçan İleumunda Meydana Getirdiği Gevşeme Yanıtları Üzerine Nitrik Oksitin Rolü
Aşkın HEKİMOĞLU, Piraye KERVANCIOĞLU, Ramazan ÇİÇEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kronik Hemodiyaliz Hastalarında HBsAg ve Anti-HBs Seroprevalansı
Türkkan ÖZTÜRK KAYGUSUZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tıp Fakültesi Altıncı Sınıf Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Yaygınlığı ve Eğitim Hayatı Üzerine Etkileri
Ender TANER, Mustafa Necmi İLHAN, Yasemen TANER, Emel Erdoğan BAKAR, Zeynep Belma ŞENLİK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ratlarda Beyin İskemi–Reperfüzyonu Sonucu Oluşan Morfolojik Değişikliklere Melatonin ve Pinealektomi'nin Etkisi
Ahmet KAVAKLI, Ahmet ACET, Hakan PARLAKPINAR, Nusret AKPOLAT, Engin ŞAHNA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Total Antioxidant Response and Oxidative Stress in Patients with Rheumatoid Arthritis
Ahmet IŞIK, Şahabettin SELEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İnsüline Bağımlı Diyabetes Mellitusun Epidemiyolojik Özellikleri
Erdal TAŞKIN, Erdal YILMAZ, Mehmet KILIÇ, Sabahattin ERTUĞRUL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Nörofibromatozis Tip 2'li Olguda Median Sinir Schwannomuna Bağlı Oluşan Karpal Tünel Sendromu
Mehmet Birol ÖZTÜRK, Metin KAPLAN, Faik ÖZVEREN, Fatih Serhat EROL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kalsiyum Kanal Blokörü Zehirlenmesi: Olgu Sunumu
Cemil KAVALCI, Polat DURUKAN, Yılmaz ÖZBAY
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Anormal Yerleşimli Sigmoid Kolon Olgusu
Murat ÖGETÜRK, Ufuk TAŞ, Sedat MEYDAN, Evren KÖSE, İsmail ZARARSIZ, İlter KUŞ, Ahmet KAVAKLI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Mukopolisakkaridozlu İki Kardeşte Anestezi Uygulaması
Ayşe Belin ÖZER, Azize BEŞTAŞ, Ömer Lütfi ERHAN, Mustafa Kemal BAYAR, Hülya GÖKSU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]