[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 059-062
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Prevalence of Attention Deficit and Hyperactivity Disorder Among Students Attending the Sixth Grade of Medıcal School and the Impact of the Disorder on Educational Life
Ender TANER1, Mustafa Necmi İLHAN2, Yasemen TANER3, Emel Erdoğan BAKAR4, Zeynep Belma ŞENLİK2
1Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Ankara -TÜRKİYE
2Gazi Universitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara -TÜRKİYE
3Ufuk Universitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Ankara -TÜRKİYE
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Ankara -TÜRKİYE
Keywords: Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, Adult, Wender-Utah Rating Scale

The aim of this study was to investigate the prevalence of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) during childhood among a group of students attending the last grade of medical school and to find out the impact of childhood ADHD on the success and the speciality choice of this population.

191 students attending the sixth grade of Gazi University Faculty of Medicine were included in this study. The Wender-Utah Rating Scale and an information form prepared by the authors were given to the students.

With regard to the scores of Wender-Utah Rating Scale, 12 students (6.3%) were found to have ADHD during childhood. ADHD was found to be higher among students that did not want to attend any speciality than sudents wishing to attend any kind of speciality (p<0.05).

ADHD during childhood seems to have negative effects on success, occupational performance and progress in educational life during adulthood. For this reason, it is important to diagnose and treat ADHD not only during childhood or adolescence but also during adulthood period.


[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]