[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 085-086
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kalsiyum Kanal Blokörü Zehirlenmesi: Olgu Sunumu
Cemil KAVALCI1, Polat DURUKAN2, Yılmaz ÖZBAY3
1Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis Ankara -TÜRKİYE
2Erciyes Universitesi Tıp Fakültesi, Acil Anabilim Dalı Kayseri -TÜRKİYE
3Fırat Universitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ -TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Acil servis, Kalsiyum kanal blokörleri, Zehirlenme

Kalsiyum kanal blokörleri acil servislerde hipertansiyon, anjina pektoris ve supraventriküler taşikardilerin tedavisi için sık kullanılırlar. Kalsiyum kanal blokörleri ile zehirlenmeler, diğer kardiyovasküler ilaçlar ile zehirlenmelere göre daha ölümcül seyretmektedir. Bu çalışmada Kalsiyum kanal blokörleri zehirlenmelerinin olgu eşliğinde gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

20 yaşında erkek hasta kusma ve şuur kaybı şikayetleri ile acil servisimize getirildi. Hasta yakınlarından hastanın bilinmeyen sayıda diltiazem tablet içtiği öğrenildi. Hastaya acil serviste mide lavajı, aktif kömür, Ca glukonat ve glukagon yapıldı. AV tam blok gelişmesi üzerine pace-maker takılarak yoğun bakıma alındı. Hasta 2 gün sonra şifa ile taburcu edildi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]