[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 6, Sayfa(lar) 445-446
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Bayan Hastada Non-travmatik Çekal Perforasyon : Olgu sunumu
Ziya ÇETİNKAYA1, Mustafa GİRGİN1, Ibrahim H.ÖZERCAN2, Refik AYTEN1
1Fırat University Faculty of Medicine Department of General Surgery Elazığ-TURKEY
2Fırat University Faculty of Medicine Department of Pathology Elazığ-TURKEY
Anahtar Kelimeler: Çekal perforasyon

38 yaşında bayan hastada bir kapalı çekal perforasyon olgusu bildirilmektedir. Bu olguda literatürde rapor edilen hiçbir etyolojik faktör ve travma hikayesi mevcut değildi. 1-2 cm. genişlikte perforasyon deliğini içine alacak şekilde çekum duvarı debridmanını takiben, perforasyon alanı primer olarak sütürize edildi ve apendektomi uygulandı. Histopatolojik çalışmada, perforasyon alanında akut nekrotizan enflamasyon rapor edildi.

Hasta tam iyileşme ile herhangi bir komplikasyon olmaksızın hastaneden taburcu edildi ve bu vaka, diğerlerinden farklı olarak literaturde rapor edilen olası etyolojik faktörlerin hiçbirini sergilemeyen ender bir çekum perforasyonu olgusu idi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]