[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 145-148
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Urakal Kist: US, BT ve MRG Bulguları (Olgu Sunumu)
Hanefi YILDIRIM, Mustafa KOÇ, Kürşad POYRAZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Urakal kist, Ultrasonografi, Bilgisayarlı tomografi, Manyetik rezonans görüntüleme

42 yaşında, karın ağrısı şikayeti ile başvuran kadın olgunun, abdominal ultrasonografi (US) incelemesinde akut apendisit ile uyumlu görünümün yanı sıra, insidental olarak mesane anterior kesiminde lokalize, anekoik, homojen, ince duvarlı, kistik yapı tespit edildi. Kistin mesane ve diğer çevre yapılarla ilişkisi izlenmedi. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), US bulgularına benzer bilgiler verdi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]