[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 5, Sayfa(lar) 221-224
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sağ ve Sol Hemiplejik Hastalarda Duyu, Algı ve Fonksiyonel Durumun Karşılaştırılması
Gonca BUMİN, Asuman ERGUN, Mine UYANIK, Hülya KAYIHAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu Ankara-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Duyu-algı, Hemipleji, Günlük yaşam aktiviteleri

Çalışmamızın amacı sağ ve sol hemiplejik hastalarda duyu, algı ve fonksiyonel durumu karşılaştırmak ve duyu algı bozuklukları ile günlük yaşam aktiviteleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. 25 sol ve 20 sağ olmak üzere toplam 45 hemiplejik hasta çalışmaya alınmıştır. Duyu algı problemlerini değerlendirmek için Ayres Güney Kaliforniya Duyu Bütünlüğü Testi uygulanmıştır (görsel algılamayı değerlendirmek için desen kopya etme testi ve şekil zemin algılama testi, somatoduyu algılama için parmak tanıma, dokunma uyarısının lokalizasyonu, çift dokunma uyarısının algılanması ve sağ-sol ayırımı testleri). Ayrıca günlük yaşam aktiviteleri testi ve Kertesz Apraksi Testleri ile değerlendirme yapılmıştır. Sağ ve sol hemiplejikler arasında duyu algı fonksiyonları karşılaştırıldığında sol hemiplejik olgular görsel algı testi olan şekil zemin algısı ve desen kopya etme testinde daha başarılı olmuşlardır (p<0.05). Diğer testlerde ise sağ ve sol hemiplejikler arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Duyu algı bozuklukları ile günlük yaşam aktiviteleri arasında da anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Hemiplejik hastaların günlük yaşamda bağımsızlık seviyelerini artırmak için duyu ve algı fonksiyonlarının detaylı değerlendirilerek tedavinin planlanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]