[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 5, Sayfa(lar) 241-243
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Atipik Yerleşimli Konjenital Kistik Higroma (Ganglion kisti): Olgu Sunumu
Oktay BELHAN1, Lokman KARAKURT1, Erhan SERİN1, Erhan YILMAZ1, Bengü ÇOBANOĞLU2, Mehmet BULUT1, Mehmet KAYA1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kistik higroma, Atipik yerleşim, Tanı, Tedavi

Kistik higromalar (ganglion kistleri) üst ekstremitede görülen en sık yumuşak doku tümörleridir. Omuz ekleminden ve kol kaslarının tendonlarından kaynaklanan ganglion kistleri ise nadir olarak görülürler. 8 aylık kız bebek, sağ kol üst kısmında, doğumdan itibaren mevcut olan ve gittikçe büyüyen kitle nedeni ile kliniğimize getirildi. Fizik muayene ve radyolojik değerlendirme sonrası, atipik yerleşimli konjenital kistik higroma ön tanısı ile ameliyat edilen ve histopatolojik tanısı kistik higroma (ganglion kisti) olan hasta cerrahi sonuçları ile birlikte sunuldu. Ameliyat sonrası 4 yıllık takiplerinde herhangi bir şikayet gözlenmedi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]