[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 131-136
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Mezbahada Kesilen Sığırlarda Böbrek Lezyonlarının İnsidens ve Patolojisi
Hayati YÜKSEL1, İhsan YAMAN2
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Afyon-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sığır, böbrek lezyonları, patoloji

Bu çalışmada, Elazığ mezbahalarında kesilen sığırlarda böbrek lezyonlarının insidensi ve patolojik bulgularının ortaya konulması amaçlandı. Bu amaçla, 1531 adet sığırın böbrekleri incelendi ve 64'ünde (% 4.18) böbrek lezyonları saptandı. Böbreklerinde lezyon tespit edilen sığırların 3'ünde (% 0.19) hemorajik infarktus, 1'inde (% 0.06) akut iskemik tubuler nefrozis, 2'sinde (% 0.13) mezangiyoproliferatif glomerulonefritis, 3'ünde (% 0.19) granulomatöz nefritis, 2'sinde (% 0.13) fokal irinli interstisyel nefritis, 4'ünde (% 0.26) diffuz irinsiz interstisyel nefritis, 31'inde (% 2.02) fokal irinsiz interstisyel nefritis, 10'unda (% 0.65) piyelonefritis, 6'sında (% 0.39) hidronefroz ve 10'unda (% 0.65) böbrek taşı tespit edildi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]