[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-005
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Vücut Bileşimlerinin Değerlendirilmesinde Vücut Kitle İndeksi ve Biyoelektrik İmpedans Analiz Metodlarının Etkinliğinin Yaş ve Cinsiyete Göre Karşılaştırılması
Hüsamettin KAYA1, Oğuz ÖZÇELİK2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Obezite, biyoelektrik impedans analizi, vücut kitle indeksi

Vücut kompozisyonlarının belirlenmesinde kullanılan boy ve vücut ağırlığına dayanan vücut kitle indeksi (VKİ) ve vücut yağ ölçümü yapan biyoelektrik impedans analiz (BIA) yöntemlerinin gençlerde farklı cinsiyetlerde etkinliklerinin ölçülerek karşılaştırılmasıdır.

Çalışmada 14-18 yaş arasında 335 kız (ortalama yaş±SH: 15.2±0.05 yıl) ve 409 erkek (ortalama±SH: 15.6±0.05 yıl) ile 19-23 yaş arasında 104 kız (ortalama±SH: 20.5±0.1 yıl) ve 409 erkek (ortalama±SH: 21.4±0.1 yıl) öğrencinin vücut kompozisyonları VKİ ve BIA yöntemleri ile ölçülerek değerlendirildi.

Erkek deneklerde 14-18 yaş arası için normal VKİ % 67.4 (n=303) ve normal yağ yüzdelerine göre %20.0 (n=90) dağılım istatistik açıdan anlamlı farklılıklar gösterdi (p < 0.05). İstatistiksel farklılık 19-23 yaş erkek deneklerde de gözlendi: VKİ için % 83.9 (n=256) ve yağ yüzde değerleri için %25.5 (n=78) (p < 0.05). Kız deneklerde, 14-18 yaş grubu için VKİ'lerine göre %68.6 (n=230) vücut yağ yüzdelerine göre ise %51.3 (p < 0.05), 19-23 yaş grubu için VKİ'lerine göre %72.8 (n=83) ve vücut yağ yüzdelerine göre 45.2 (n=47, 19-23 yaş) normal grupta yer aldılar (p < 0.05).

VKI ile gençlerin vücut kompozisyonlarının değerlendirilmesinde yetersiz kalmaktadır. BIA yönteminin vücut kompozisyonlarının değerlendirilmesinde kullanılması ise daha güvenilir sonuçlar verdiğinden özellikle klinik ve sağlık açısından değerlendirmelerde dikkate alınmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]