[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 053-056
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Harput Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Yurdu'ndaki Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Görülme Sıklığı
Mustafa KAPLAN1, Serpil BAŞPINAR2, Neslihan KELEŞTEMUR1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu

Harput Çocuk Yuvası ve Harput Yetiştirme Yurdundaki çocuklarda bağırsak parazitlerinin görülme sıklığının araştırılması, bağırsak parazitlerinin görülme sıklığına etki edebilecek epidemiyolojik faktörlerin saptanması, önceki yıllarda yapılan çalışmalarla karşılaştırılması ve sağaltımları ile korunma yolları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Harput Çocuk Yuvası'nda kalan, yaşları 7-13 arasında değişen 27 çocuk ve Harput Yetiştirme Yurdu'nda kalan, yaşları 12-19 arasında değişen 61 çocuk katıldı. Her bir çocuktan dışkı örnekleri ve selofanlı lam yöntemiyle perianal bölge materyalleri alınarak bekletilmeksizin nativ, lügol ve şüpheli durumlarda trikrom boyama yöntemi uygulandı. Çalışmada parazit saptanan çocukların sağaltımlarının yapılması sağlandı ve bağırsak parazitlerinin bulaşma ve korunma yolları ile ilgili bilgi verildi.

Çalışmaya alınan çocukların 33'ünde (%37,5) bir veya daha fazla türde barsak paraziti saptandı. En sık saptanan parazit türü sırasıyla Giardia intestinalis (%15,9) ve Enterobius vermicularis (%13,6) idi. Parazit bulunan çocukların kurum, yaş grubu ve cinsiyete göre dağılımında anlamlı bir fark bulunmadı. Ancak ilköğretim öğrencilerinde lise öğrencilerine göre bağırsak paraziti görülme sıklığının anlamlı düzeyde yüksek olduğu gözlendi (p=0.033).

Her iki kurumda da önceki yıllara göre bağırsak paraziti görülme sıklığı azalmakla birlikte bu sağlık sorununun halen sürmekte olduğu, sağlık taramalarının ve eğitimin tekrarlanmasının gerektiği görülmüştür.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]