[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 129-132
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Malatya Devlet Hastanesi Patoloji Laboratuvarına Gelen Smearlerin Enfeksiyon Ajanları Açısından Değerlendirilmesi
Erdal KARCI1, Leyla BEYTUR2, Mesut KARADAN1, Emine TÜRKMEN ŞAMDANCI3, Pınar YÜCE FIRAT4, Sinan ÇALIK5, Ülkü KARAMAN6
1Beydağı Devlet Hastanesi, Parazitoloji Laboratuarı, Malatya, TÜRKİYE
2Malatya Gözde Hastanesi, Kadın Doğum Bölümü, Malatya, TÜRKİYE
3İnönü Üniversitesi Patoloji Anabilimdalı Malatya, TÜRKİYE
4Beydağı Devlet Hastanesi, İntaniye Polikliniği Malatya, TÜRKİYE
5Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Servisit, papanicolaou boyası, enfeksiyon ajanları

Asemtomatik veya semptomatik bulgular veren vajinal enfeksiyonların görülme oranı yüksek olup genellikle parazitler, mantarlar ve bakteriler nedeniyle oluşmaktadırlar. Çalışmada Beydağı Devlet hastanesi patoloji laboratuarına servisit ön tanısı ile alınan smear örneklerinin Papanicolaou (PAPS) boyası ile boyandıktan sonra enfeksiyon ajanları yönünden değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 1191 örnek incelenmiş ve %4.8 candida, %7.1 cocobasil, %0.3 Trichomonas vaginalis gözlenmiştir. Olguların %97.5 inde enfeksiyona bağlı lökositoz saptanmıştır. Diğer taraftan hastalardan alınan anemneze göre vajinit enfeksiyonuna neden olabilecek ajanlar hakkında bilgilerinin olmadığı tespit edilmiştir. Hastalar adet düzensizliği, kasık ağrısı ve akıntı şikayeti ile başvurmuş olup enfeksiyon tespit edilenlerin tedavileri eşleri ile birlikte yapılmış ve genel bilgi verilmiştir. Sonuç olarak kadınlarda servisite neden olabilecek etkenler, bulaşma ve korunma yolları ile ilgili halk sağlığı eğitimlerinin verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]