[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2010, Cilt 24, Sayı 2
Diyabetes Mellituslu Hastalarda Gözlenen Deri Bulguları
Demet ÇİÇEK, Başak KANDİ, Sevilay OĞUZ, Selma DERTLİOĞLU BAKAR, Yusuf ÖZKAN, Ramis ÇOLAK, Nurhan HALİSDEMİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Tüketicilerin Beslenme Destek Ürünü Kullanim Bilincinin Değerlendirilmesi
Gözde Nihan ÜNSAL, Günay ÖZDEMİR, Gülgün ERSOY
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Lomber Disk Hernili Hastalarda Risk Faktörlerinin İncelenmesi
Yelda Candan DÖNMEZ, Eda DOLGUN, Müjgan KABATAŞ, Türkan ÖZBAYIR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Pulmoner Hipertansiyon Gelişen ve Gelişmeyen Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklı Olgularda Sistemik İnflamasyon ve Grelin Düzeyleri
Figen DEVECİ, Yasemin DEVECİ, Teyfik TURGUT, Süleyman Erhan DEVECİ, Nevin İLHAN, Ilgın KARACA, Mehmet Hamdi MUZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Manisa'da Kırsal Bir Bölgede Yaşayan 45 Yaş ve Üzeri Erkeklerde Kardiovasküler Hastalık Riski
Beyhan Cengiz ÖZYURT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

2005-2007 Yılları Arasında Fırat Üniversitesi Hastanesindeki Kistik Ekinokokkoz Olguları
Mustafa KAPLAN, Erhan AYGEN, Mehmet Oğuzhan ÖZYURTKAN, Ünal BAKAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Boksörlerde Vücut Kompozisyonlarının Sportif Başarıya Katkısı
Sebahattin DEVECİOĞLU, Ragıp PALA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Üniversite Hastanesinde Temizlik Çalışanlarının Temizlik ve Hijyen Konusundaki Davranışlarının Değerlendirilmesi
Süleyman Erhan DEVECİ, Yasemin AÇIK, Emel ERCAN, Ayşe Ferdane OĞUZÖNCÜL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Malatya Devlet Hastanesi Patoloji Laboratuvarına Gelen Smearlerin Enfeksiyon Ajanları Açısından Değerlendirilmesi
Erdal KARCI, Leyla BEYTUR, Mesut KARADAN, Emine TÜRKMEN ŞAMDANCI, Pınar YÜCE FIRAT, Sinan ÇALIK, Ülkü KARAMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yüksek HBs Ag Titresi ile İlişkilendirilmiş Rekürren Miyelit
Aybala Neslihan ALAGOZ, Şerefnur ÖZTÜRK, Şenay ÖZBAKIR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Başlangıç Bulgusu Akut Pankreatit Olan Pankreas Metastazlı Küçük Hücreli Akciğer Karsinomu: Olgu Sunumu
Emrah ALPER, Behlül BAYDAR, Fatih ASLAN, Zehra AKPINAR, Ayfer İmir SERİN, Zafer BUYRAÇ, Belkıs ÜNSAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Küresel Isınma, İklim Değişikliğinin Solunum Sistemi Üzerine Etkisi ve Büyükşehir Bronşiti
Mesut ÇİMEN, Sami ÖZTÜRK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]