[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2010, Cilt 24, Sayı 1
Bayanlara Uygulanan Farklı Isınma Protokollerinin Eklem Hareket Genişliği ve Esneklik Üzerine Etkileri
Mergül ÇOLAK, Ebru ÇETİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

El Fonksiyonundaki Yaşa Bağlı Değişimin Cinsiyete Göre İncelenmesi
Hülya YÜCEL, Gonca BUMİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ankilozan Spondilitte Anksiyete ve Depresyon Düzeyi, Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler
Murat KARKUCAK, Gonca ÖZDEN, Erhan ÇAPKIN, Mehmet TOSUN, Hüsna ALACA, Ömer BARÇAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dermatoloji Kliniğinde Tedavi Gören Hastalar İçin İstenen Psikiyatri Konsültasyonları
İbrahim KÖKÇAM, Nursel DİLEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Melatonin ve Grelin Dişi Sıçanlarda Plazma Oksitosin Düzeyi ve Hipotalamik Paraventriküler Nükleustaki Noradrenalin Salıverilmesini Farklı Olarak Modüle Ederler
Mete OZCAN, Ergul ALCIN, Mehmet AYDIN, Selim KUTLU, Jan BAKOS, Daniela JEZOVA, Bayram YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Karın İçi Yapışıklıklara Bağlı İnce Barsak Tıkanmalarında Konservatif Yaklaşımın Rolü ve Süresi
Refik AYTEN, Erhan AYGEN, Nurullah BÜLBÜLLER, Murat BAŞBUĞ, Hacı Ahmet BAKTIR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

C Vitamini Verilen Diabetik Sıçanların Lens ve Deri Protein Glikasyonu, Lipid Peroksidasyonu ve Glutatyon Düzeyleri
Tuğba TUNALI AKBAY , Saime BATIREL, Aysen YARAT, Nesrin EMEKLİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dondurma İşlemi Öncesi Sperm Hazırlanmasının Çözme Sonrası Akım Sitometrisi Parametreleri Üzerine Etkileri
Niyazi TUĞ, Çetin ÇAM, Gülçin GAÇAR, Oya AKÇİN, Erdal KARAÖZ, Cem FIÇICIOĞLU, Ateş KARATEKE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Prader Willi Sendromunda Multidisipliner Çalışma: Bir Olgunun Üç Yıllık İzlemi ve Literatürle Gözden Geçirilmesi
Tülay TARSUSLU, Banu ANLAR, Ayşın UÇKUN KİTAPÇI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Fasioskapulohumeral Musküler Distrofi ve Ankilozan Spondilit Birlikteliği
Aybala Neslihan ALAGOZ, Şerefnur ÖZTÜRK, Şenay ÖZBAKIR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Çocuk Olguda Kronik Osteomiyelit ve Ona Bağlı Oluşan Kırığın İlizarov Yöntemiyle Tedavisi: Olgu Sunumu
Oktay BELHAN, Sancar SERBEST, Sancar SERBEST, Hanifi YILDIRIM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Maksiller Sinüste Fibröz Displazi: Olgu Sunumu, Tanı ve Tedavi Yönünden Literatürün İrdelenmesi
Murat LİVAOĞLU, Osman BAHADIR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Morfolojik Olarak Prostatın Adenoid Bazal Hücreli Karsinomu ile Karışan Prostatik Asiner Adenokarsinom Olgusu
Şirin KÜÇÜK , Nusret AKPOLAT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sklerodermanın Etiyopatogenezi ve Güncel Tedavisi
Metin ÖZGEN, Süleyman Serdar KOCA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]