[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 069-076
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Etiopathogenesis and Current Treatment of Scleroderma
Metin ÖZGEN, Süleyman Serdar KOCA
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
Keywords: Scleroderma, pathogenesis, treatment

Scleroderma is a chronic autoimmune inflammatory disease with widespread fibrosis of the skin and internal organs. Scleroderma is characterized by vascular injury, immune activation, inflammation and fibrosis. However, controversies related with the pathogenesis of scleroderma are still existing. Moreover, scleroderma is the most unsuccessfully treated disease in the rheumatic disorders. Despite prominent advances in the treatments of scleroderma related renal crisis, interstitial lung fibrosis and pulmonary arteriel hypertension, treatment of skin involvement still continues to be a problem.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]