[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 3
Postmenopozal Kanama Nedeniyle Yapılan Histerektomilerde Endometriyal Polip Sıklığının Araştırılması
Salih Burçin KAVAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sporda Yetenek Seçimi ve Spora Yönlendirmede 8-10 Yaş Grubu Erkek Çocuklarının Fiziksel Özelliklerinin ve Bazı Performans Profillerinin İncelenmesi (Ankara Örneği)
Vedat AYAN, Olcay MÜLAZIMOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'na Poliklinik ya da Klinik Hizmeti Almak İçin Başvuran Hastaların Sunulan Hizmetten Memnuniyet Düzeyleri
Tamer DEMİR, Yasemin AÇIK, M. Kaan KAYA, S. Erhan DEVECİ, Edibe PİRİNÇÇİ, Berrak YILDIRIM, A. Ferdane OĞUZÖNCÜL, A.Tevfik OZAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocuklarda Tip III Deplase Suprakondiler Humerus Kırıklarının Tedavisinde Posterior ve Lateral Yaklaşımın Karşılaştırılması
Kasım KILIÇARSLAN, Hakan ÇİÇEK, Yunsur ÇEVİK, Mehmet Faruk ÇATMA, Mahmut UĞURLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Antep Fıstığı Tüketimi Diyabetik Sıçan Modeli Üzerinde Faydalıdır
Ahmet Ata ALTURFAN, Ebru Emekli ALTURFAN, Ezel USLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik İzolatlardan Elde Edilen Trichophyton Rubrum ve Trichophyton Mentagrophytes'in Proteaz Aktivitelerinin Araştırılması
Hüseyin TANIŞ, Nilüfer CİHANGİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

The Effects of Vitamin E and Hormone Replacement Therapy on Serum Leptin Levels of Female Rats After Ovariectomy
Leyla BEYTUR, Mehmet ŞİMŞEK, Ekrem SAPMAZ, Ekrem SAPMAZ, Abdullah YAŞAR, Gıyasettin BAYDAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tolüen Solutulan Sıçanların Karaciğerinde Ghrelin Ekspresyonu
Ufuk TAŞ, Murat ÖGETÜRK, Sedat MEYDAN, Hilal IRMAK SAPMAZ, Dürrin Özlem DABAK, Tuncay KULOĞLU, Mustafa SARSILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Acil Servise Kırık Nedeniyle Başvuran Hastalarda Kırık Dağılımı ve Sıklığı
İsmail ZARARSIZ, Ergün KAYA, Nazan SAVAŞ, Sedat MEYDAN, Ramazan DAVRAN, Murat TUTANÇ, Mehmet DURU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Yaşam Doyumu, Sosyal Destek Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
Saliha ALTIPARMAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Non Robertsonian Translokasyon 46,XY,t(11;22)(q23;q11)'li Bireyin Dual Color Sperm FISH Analizi
Şükriye Derya DEVECİ, Ebru ÖNALAN ETEM, Sema ÖZKAN, Hüseyin YÜCE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  Teşekkür
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  Yazar Dizini
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]