[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 151-154
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tolüen Solutulan Sıçanların Karaciğerinde Ghrelin Ekspresyonu
Ufuk TAŞ1, Murat ÖGETÜRK2, Sedat MEYDAN3, Hilal IRMAK SAPMAZ2, Dürrin Özlem DABAK4, Tuncay KULOĞLU4, Mustafa SARSILMAZ2
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Anatomi Anabilim Dalı, Tokat, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Hatay, TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Tolüen, ghrelin, karaciğer, sıçan

Tolüen endüstride çok sık kullanılan, bağımlılık yapıcı ve toksik etkileri olan aromatik bir hidrokarbondur. Ghrelin ise yakın zamanda keşfedilen birçok doku gibi karaciğer dokusunda da bulunan çok fonksiyonlu bir hormondur. Bu çalışmada, karaciğer üzerine toksik etkileri olduğu bilinen tolüenin deneysel olarak sıçanlara uygulanması sonucunda karaciğer dokusunda ghrelin ekspresyonunun immünohistokimyasal yöntemlerle araştırılması amaçlanmıştır.

Bu amaçla, 14 adet Wistar-Albino cinsi erkek sıçan iki eşit gruba ayrıldı. Grup I'deki sıçanlar kontrol olarak düzenlendi. Grup Il'deki sıçanlar, dört hafta boyunca solunum yoluyla tolüen'e (3000 ppm/lsaat/gün) maruz bırakıldı. 30. günün sonunda tüm ratlar dekapite edilerek karaciğer dokuları ışık mikroskobu takibi için %10'luk nötral formalin ile fikse edilip, rutin histolojik takip serilerinden geçirilerek parafin bloklara gömüldü. Ghrelin dağılımını belirlemek amacıyla parafin bloklardan 5 µm kalınlığında kesitler polilizinli lamlara alındı. Avidin-biotin-peroksidaz yöntemi ile ghrelin immünreaktivitesi belirlendi.

Karaciğer dokusunda ghrelin immünreaktivitesi Grup I'de şiddetli (+3), Grup Il'de bazı hepatositlerde hafif (+1) olarak izlenirken, bazı hepatositlerde ise immünreaksiyon gözlenmedi. Negatif kontrol için yapılan boyamalarda, hepatositlerde herhangi bir immünreaktivite görülmedi. Pozitif kontrol olarak ise, mide dokusunda ghrelin immünreaktivitesi belirlendi.

Bu çalışmanın sonucunda, tolüen maruziyetinin karaciğer dokusunda ghrelin ekspresyonunu azalttığı belirlendi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]