[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2010, Cilt 24, Sayı 3
Kadın ve Erkek Yaşlı Bireylerde Depresyonun Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi ve Yaşam Memnuniyeti Üzerine Etkisi
Tülay TARSUSLU ŞİMŞEK, Eylem TÜTÜN YÜMİN, Meral SERTEL, Asuman ÖZTÜRK, Murat YÜMİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ İlinde Enurezis Nokturnalı Erkek Çocuklarda Ailelerin Tedavi ile İlgili Yanlış İnanışları ve Düzelme Beklentileri
Mehmet Sezai OĞRAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ankilozan Spondilitli Hastalarda Plazma Osteopontin Düzeyleri
Murat KARKUCAK, Erhan ÇAPKIN, Ayşe AKYÜZ, Ahmet ALVER, Ayşegül KÜÇÜKALİ TÜRKYILMAZ, İrfan NUHOĞLU, Nadim CİVAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Isırgan Otu (Urtica dioica L.) Tohumu Ekstresinin Hepatoprotektif ve Antioksidatif Etkileri*
Azize ŞENER, Ayşegül GÜMÜŞ, Bahar GÖKER, Serap ARBAK, Derya ÖZSAVCI, Ertuğrul YURTSEVER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Artan Yüke Karşı Yapılan Egzersiz Sırasında Solunum Parametrelerinin Erkek ve Bayanlarda Karşılaştırılması *
İhsan SERHATLIOĞLU, Hüsamettin KAYA, Nida ASLAN, Sinem ORUÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kafa Travmalı Hastalarda Serum IL-6, TGF β-1 ve Leptin Düzeylerinin Prognozun Değerlendirilmesindeki Rolü*
Hilal GÜNGÖR, Nevin İLHAN, Hatice SARIKAYA, Fatih S. EROL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Genç Yetişkinlerde Sözlü ve Uygulamalı Bacak Tercihinin İncelenmesi
Alper KARADAĞ, Mustafa KARADAĞ, Ercan GÜR, Tuba Fatma KARADAĞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Çevresel Riskler Konusundaki Duyarlılıkları
Eray YURTSEVEN, Suphi VEHİD, Selçuk KÖKSAL, M.Sarper ERDOĞAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Spontan Siklusta Rahimiçi Araçla Birliktelik Gösteren Heterotopik Gebelik Vakası ve Kısa Literatür Değerlendirimi
Zehra Sema ÖZKAN, Mehmet ŞİMŞEK, Hasan ÇILGIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Distal Ekstremite Kısalığı ve Tek Atriumla Gözüken Bir Kondroektodermal Displazi (Ellis-van Creveld Sendromu) Olgusu*
Sabahattin ERTUĞRUL, Ali ANNAGÜR, Hüseyin ALTUNHAN, Rahmi ÖRS
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Radyoloji Raporlarının Değerini Artırmak İçin Kısa Bir Rehber
Nuri ERDOĞAN, Murat BAYKARA, Cemal Suat EREN, Filiz Burcu YEŞİLDERE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  Teşekkür
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]