[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2011, Cilt 25, Sayı 1
1-15 Yaş Arası Çocuklarda Demir Eksikliği Taramasında MCV ve RDW Ölçümü*
Vefik ARICA, Seçil ARICA, Murat TUTANÇ, Tamer EDİRNE, Sabahat GÜCÜK, Sedat MOTOR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sıçan Testis Dokusunda Kadmiyum Klorür'ün Oluşturduğu Yapısal Değişiklikler ve Bu Değişiklikler Üzerine Metallothionein'nin Etkileri: Elektron Mikroskobik Çalışma
Neriman ÇOLAKOĞLU, Aysel KÜKNER, Enver OZAN, Haki KARA, Leyla KOYUTÜRK, Tuncay KULOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Cerrahi Hastalarının Ameliyat Öncesi Aç Kalma Sürelerinin İncelenmesi
Eda DOLGUN, Nurten TAŞDEMİR, Nergiz TER, Meryem YAVUZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Amatör Futbolcuların Sigara Kullanım Alışkanlıklarının İncelenmesi
Yunus YILDIRIM, İrfan YILDIRIM, Menderes KABADAYI, Yücel OCAK, Sebiha GÖLÜNÜK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yeni Sentezlenen Bir Tiyosemikarbazon Türevinin Prostat Kanseri Hücre Kültürleri Üzerine Antikanserojenik Özelliklerinin Belirlenmesi: In Vitro Bir Çalışma
Ali BEYTUR, Suat TEKİN, Taha KELEŞTİMUR, Zuhal ERGİN, Süleyman SANDAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Erkeklerde Kemik Mineral Dansite Belirteçleri
Kıymet İkbal KARADAVUT, Yeşim Gökçe KUTSAL, Aytül ÇAKCI, Baki HEKİMOĞLU, Aynur BAŞARAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akut Mezenter İskemi Olgularının Özellikleri ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri
Kasım ÇAĞLAYAN, Bülent GÜNGÖR, Cafer POLAT, Hamza ÇINAR, Kenan ERZURUMLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sedanter Bireylerde Artan Yüke Karşı Yapılan Egzersiz Testi Sırasında Kalp Atım Hızı-İş Gücü Arasındaki İlişkinin Aerobik-Anaerobik Bölgelerinde İncelenerek Kalp Atım Etkinliğinin Belirlenmesi
Hüsamettin KAYA, İhsan SERHATLIOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Araknoid Kist Nedeniyle Gelişen Subdural Hematomun Spontan İyileşmesi
Arsal ACARBAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akut Pankreatitte Cerrahi Zamanlama
Zülfü ARIKANOĞLU, Murat BAŞBUĞ, Yavuz Selim İLHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Likopenin Antikarsinojenik Etki Mekanizmaları
Aşkın HEKİMOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]