[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2011, Cilt 25, Sayı 2
Bilateral Abduktor Vokal Kord Paralizilerinde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
Erol KELEŞ, Turgut KARLIDAĞ, Özgür IŞIK, Hayrettin Cengiz ALPAY, İrfan KAYGUSUZ, Şinasi YALÇIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İskelet Sistemindeki Metastaz Dağılımının Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi ile Değerlendirilmesi
Tansel Ansal BALCI, Engin UZAR, Zehra Pınar KOÇ, Bedriye Büşra DEMİREL, Bekir TAŞDEMİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel Karbon Tetraklorür Toksisitesi Sonucu Karaciğerdeki IŞP70 İmmunoreaksiyon Artışı Üzerine Melatonin Hormonunun Etkisi
Ömür KARACA, Hıdır PEKMEZ, Murat Abdülgani KUŞ, Nusret AKPOLAT, Murat ÖGETÜRK, İlter KUŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Benign ve Malign Tiroid Nodüllerinde Ultrasonografi Bulguları
Zekiye Ruken YÜKSEKKAYA, Fatih ÇELİKYAY, Pelin BAĞCI, Esra Zeynep COŞKUNOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Konjenital Hipotiroidi Hastalarının Tiroid Sintigrafisi Sonuçları
Zehra Pınar KOÇ, Tansel Ansal BALCI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akciğer Kanserli Olgularda Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Sıklığı
Gamze KIRKIL, Figen DEVECİ, Süleyman Erhan DEVECİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elektrik Çarpmasına Eşlik Eden Subaraknoid Kanama
Hasan KARA, Emine MARÇIL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Mandibuler Glanduler Odontojenik Kistin 6 Yıllık Takibi: Olgu Sunumu
Yavuz Tolga KORKMAZ, Turgay Peyami HOCAOĞLU, Emre BARIŞ, Erkan ERKMEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Papil Ödemsiz Benign İntrakranial Hipertansiyon: Olgu Sunumu
Hasan Hüseyin ÖZDEMİR, M. Said BERİLGEN, Serpil BULUT, Fatih KARABOĞA, Eser ATAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

IgG Monoklonal Gamopati ile İlişkili Bir Polinöropati Olgusu
Tuğba OKLUOĞLU, Şevki ŞAHİN, Nilgün ÇINAR, Sibel KARŞIDAĞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]