[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 2, Sayfa(lar) 073-076
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Deneysel Karbon Tetraklorür Toksisitesi Sonucu Karaciğerdeki IŞP70 İmmunoreaksiyon Artışı Üzerine Melatonin Hormonunun Etkisi
Ömür KARACA1, Hıdır PEKMEZ2, Murat Abdülgani KUŞ3, Nusret AKPOLAT4, Murat ÖGETÜRK2, İlter KUŞ1
1Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Balıkesir, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Burdur, TÜRKİYE
4İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Malatya, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Karbon tetraklorür, melatonin, karaciğer, IŞP70

Amaç: Karbon tetraklorür (CCl4) böbrek ve özellikle karaciğerde, doku hasarına yol açan uçucu organik bir kimyasal ajandır. Bu çalışma, sıçanlarda, CCl4'ün indüklediği akut karaciğer toksisitesine karşı melatonin hormonunun koruyucu etkisinin araştırılması amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: 24 adet Wistar-Albino cinsi yetişkin erkek sıçan, rastgele üç eşit gruba ayrıldı: Kontrol, CCl4 ve CCl4+Melatonin. CCl4 grubu sıçanlara, zeytinyağı içinde CCl4 (0.5 ml/kg) subkutan yoldan enjekte edilirken, CCl4+Melatonin grubunda yer alan hayvanlara ise CCl4 (0.5 ml/kg) ve Melatonin (25mg/kg) bir ay boyunca, günaşırı, subkutan yoldan enjekte edildi. Kontrol grubu sıçanlara ise saf zeytinyağı enjekte edildi. Karaciğer dokuları, Isı Şok proteini 70'in (IŞP70) immunoreaksiyonunu tespit etmek için immunohistokimyasal olarak incelendi.

Bulgular: CCl4 toksisitesi sonucu karaciğerde IŞP70 immunoreaksiyonunu gösteren yoğun bir boyanma görüldü. CCl4 maruziyeti ile birlikte melatonin enjekte edilen sıçanlara ait karaciğer doku kesitlerinde ise minimal IŞP70 boyanması tespit edildi.

Sonuç: İmmunohistokimyasal düzeyde elde ettiğimiz bu bulgular sonucunda; CCl4 maruziyeti sonucu karaciğerde meydana gelen zararlı etkinin, melatonin hormonu tarafından önlendiği tespit edildi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]