[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 1, Sayfa(lar) 057-062
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Likopenin Antikarsinojenik Etki Mekanizmaları
Aşkın HEKİMOĞLU
Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Likopen, kanser, apoptoz, hücre siklusu, antioksidan

Adını domatesten (Solanum lycopersicum) alan likopen, başta domates olmak üzere çeşitli bitkilerde bulunan kırmızı renkli karotenoid pigmenttir. Bu fitokimyasal insan vücudunda en yaygın bulunan güçlü karotenoid antioksidanlardan biridir. Yapılan çalışmalar likopenin oral olarak aktif ve non-toksik olduğunu ve likopen düzeyi ile kanser ve kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik hastalık riski arasında negatif korelasyon olduğunu göstermiştir. Likopenin kanser tedavisinde oksidatif stresi önlemek, DNA hasarını azaltmak, hücre proliferasyonunu düşürmek, apoptozu indüklemek, metastazı azaltmak ve kanser hücre siklusunu bozmak gibi çok hedefli aktiviteleri bulunmaktadır. Ayrıca likopen, hücreler arası sinyal iletimini etkilemek suretiyle oksidatif savunma proteinlerinin ekspresyonlarını ve faz 2 ilaç metabolize edici enzimleri indüklemektedir. Likopenin tümör hücreleri üzerindeki, apoptotik ve anti-proliferatif etkilerinin doza ve malign hücre tipine bağlı olduğu gösterilmiştir. Likopenin bazı metabolitlerinin de kemoprotektif etkilerinin bulunduğu gösterilmiştir. Derlememizde likopenin moleküler, yapısal, kimyasal ve biyolojik özellikleri ve antikarsinojenik etki mekanizmaları değerlendirilecektir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]