[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 1, Sayfa(lar) 053-056
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akut Pankreatitte Cerrahi Zamanlama
Zülfü ARIKANOĞLU1, Murat BAŞBUĞ2, Yavuz Selim İLHAN3
1Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Diyarbakır, TÜRKİYE
2Diyarbakır Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Diyarbakır, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, cerrahi operasyon, operasyon zamanı

Akut pankreatit cerrahi kliniklerinin en fazla uğraştığı hastalıklardandır. Uzun bir dönem benign hastalıklar içerisinde mortalitesi en yüksek olan hastalıklar arasındaydı. Son yıllarda şiddetli akut pankreatitin tedavisi erken cerrahi tedaviden agresif yoğun bakıma kaymıştır. Hastalığın erken döneminde tedavi konservatif iken, geç dönemde hastalığın şiddetine göre cerrahi düşünülebilinir. Cerrahi debritman, peripankreatik nekroz ve enfekte pankreatik nekrozun tedavisi için hala altın standarttır. Radyolojik görüntülemelerdeki ilerlemeler ve girişimsel radyolojideki yeni gelişmeler, geçen dekatlar boyunca birçok cerrahi durumun yönetilmesinde devrim yapmıştır. Endoskopik retrograd kolanjio pankreatografi (ERCP) ve sfinkterotomi, ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB), peripankreatik sıvı koleksiyonları ile psödokist ve geç dönem absenin perkutanöz ya da endoskopik drenajı dâhil çeşitli girişimsel tedavi rejimlerinin yanı sıra selektif anjiografi ve kanama komplikasyonunun eşlik ettiği akut hemorajik pankreatitin direkt katater ile embolizasyonu akut pankreatitin yönetilmesinde tanı ve tedavi standartları arasında yer almaktadır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]