[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 3, Sayfa(lar) 185-191
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Genç Yetişkinlerde Sözlü ve Uygulamalı Bacak Tercihinin İncelenmesi
Alper KARADAĞ1, Mustafa KARADAĞ2, Ercan GÜR2, Tuba Fatma KARADAĞ1
1Ardahan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ardahan, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Beden Eğitimi ve spor Yüksekokulu, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Genç yetişkin, bacak tercihi, motor beceri

Amaç: Bu çalışmada genç yetişkin erkek ve bayanların bacak tercihi profilleri sözlü ve uygulamalı olarak belirlenip ilişki düzeyleri incelendi.

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya yaş ortalaması 20.47 ± 1.88 yıl olan 103 erkek, 20.22 ± 2.09 yıl olan 63 bayan olmak üzere toplam 166 genç birey katıldı. Katılımcıların günlük işlerde ve fiziksel aktivitelerde baskın bacak tercihleri sözlü olarak belirlendi. Özel Yetenek Sınavı beceri ve koordinasyon parkurunda bacak tercihinin söz konusu olduğu, “koşuya başlama”, “denge aletine çıkma”, “futbol topunu duvara vurma” ve “öne takladan sonra koşuya başlamada” tercih ettikleri bacak, kamera ile videoya kaydedildi.

Bulgular: Sözlü beyanlar neticesinde bayan grubunun % 92.06'sı, erkek grubunun ise % 85.44'nün sağ bacağı tercih ettiği tespit edildi. Her iki grupta da farklı karakterdeki hareketlere başlama esnasında tercih edilen bacakların yüzde dağılım değerleri sırası ile topu duvara vurma ve denge aletine çıkma istasyonlarında daha yüksek bulundu.

Sonuç: Genç yetişkinlerden oluşan bu çalışmada katılımcıların bacak tercihlerini, istasyonlardaki zorluk derecesi dikkate alındığında, hız, denge ve de motorsal beceri bakımından daha yetenekli olduğuna inandıkları tarafa yönelttikleri (kaydırdıkları) söylenebilir. Yaşamsal süreç içerisinde motor öğrenmenin kapsamı ve etkinliği, uzuvların kullanımına yönelik lateral asimetri üzerinde etki yaparak baskınlık oranını düşürebilecektir. Bu nedenle alt ve üst ekstremitelere yönelik tercih belirleme çalışmalarında, seçilen uygulamaların kaba veya basit motor becerilerden ziyade, estetik, denge ve çabukluk gibi ince motor becerileri gerektiren ve bunların kombinasyonundan oluşan hareketlerden oluşturulması, baskın uzvu ve baskınlık oranını belirlemede daha etkili olacaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]