[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 3, Sayfa(lar) 173-177
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Artan Yüke Karşı Yapılan Egzersiz Sırasında Solunum Parametrelerinin Erkek ve Bayanlarda Karşılaştırılması *
İhsan SERHATLIOĞLU1, Hüsamettin KAYA2, Nida ASLAN1, Sinem ORUÇ1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Egzersiz, anaerobik eşik, solunum sayısı, solunum derinliği, solunum

Amaç: İş gücünün düzenli olarak bazalden maksimal iş gücü kapasitesine (Wmax) kadar arttığı egzersiz testi sırasında solunum (VE) artışının solunumun sayısı (SS) ve derinliği (VT) ile olan ilişkisini bayan ve erkek deneklerde karşılaştırılmalı olarak araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Toplam 28 denek (14 bayan; yaş: 20.2±0.2 yıl, 14 erkek; yaş: 19.9±0.1 yıl) şiddeti düzenli olarak artan yüke (15 W/dk) karşı yapılan egzersiz testine katıldılar. Egzersiz sırasında, kalp atım hızları polar kalp saati ile solunum parametreleri ise spirometre ile ölçülüp kaydedildi. Aerobik-anaerobik metabolizma değişim bölgesi olan anaerobik eşik (AE) VE-iş gücü ilişkisiyle hesaplandı.

Bulgular: Bayanlarda AE ve Wmax' daki VE değerleri 32.7±1.5 l/dk 84±3.4 l/dk olarak bulundu. Bayanlarda AE altındaki bölgede VE artışından 0.85±0.03 l'den 1.16±0.06 l'ye çıkan VT rol oynamaktaydı (p<0.05). AE üstü bölgede ise VE artışı 29 nefes/dk'dan 53 nefes/dk'ya çıkan SS rol oynadı. Erkeklerde AE ve Wmax' daki VE değerleri ise 44.4±1.6 l/dk ve 115.5±6.5 l/dk bulundu (p<0.05). Erkeklerde AE altındaki bölgede VE artışından 0.98±0.06 l'den 1.69±0.07 l'ye çıkan VT rol oynamaktaydı (p<0.05). Erkelerde AE üstü bölgede ise VE artışı 26 nefes/dk'dan 52 nefes/dk' ya çıkan SS rol oynadı (p<0.05).

Sonuç: Egzersiz testinde solunum parametrelerinin verdiği cevap bayan ve erkeklerde benzerdi. Bununla birlikte, değerlerdeki farklılık ise erkeklerin VT' sinin bayan deneklere göre yüksek olmasıydı. Bu normal değerlerin elde edilmesi solunum sisteminde oluşabilecek patolojik durumların tespitinde rol oynayan önemli bir faktör olacaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]