[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 093-099
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Systemic Inflammation and Ghrelin Levels in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients with and without Pulmonary Hypertension
Figen DEVECİ1, Yasemin DEVECİ1, Teyfik TURGUT1, Süleyman Erhan DEVECİ2, Nevin İLHAN3, Ilgın KARACA4, Mehmet Hamdi MUZ1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
Keywords: Ghrelin, pulmonary hypertension, chronic obstructive pulmonary disease, interleukin-6, tumor necrosis factor-alpha

Pulmonary hypertension (PH) is a common complication of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Ghrelin is an orexigenic hormone and endogenous vasodilatory peptide; however, no data exists on the potential role of ghrelin in PH secondary to COPD. It was aimed to determine serum ghrelin, tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), and interleukin-6 (IL-6) levels in underweight and normal weight COPD patients with and without PH. Serum ghrelin, IL-6, and TNF-α levels were measured in underweight and normal weight 60 COPD patients with and without PH and in 15 healthy control subjects. IL-6, TNF-α and serum ghrelin levels were assessed by enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA). Pulmonary artery pressure levels were measured by echocardiography. Serum IL-6 and TNF-α levels were significantly higher and ghrelin levels were significantly lower in COPD patients with or without PH compared to healthy control subjects. Serum ghrelin levels were statistically lower and IL-6 levels were higher in underweight COPD patients with PH than in underweight COPD patients without PH. No differences existed in serum ghrelin levels between the normal weight COPD patients with or without PH. Serum ghrelin levels were decreased in COPD patients with or without PH, particularly in underweight COPD patients with PH. It was concluded that ghrelin has a potential role in the development of PH, especially in underweight COPD patients.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]