[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 107-110
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
SIĞIRDA FARİNGEAL PENETRAN BİR YORGAN İĞNESİ OLGUSU
Cihan GÜNAY 1, Aydın SAĞLIYAN 2
1 Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
2 Fırat Üniversitesi Süleyman Demirel Keban Meslek Yüksek Okulu Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İğne, Farenks, Sığır, Yabancı cisim.

Bu çalışmada bir sığırda farenkse batmış olan yorgan iğnesinin metal dedektör ve direkt radyografi ile tanısı ve tedavisinden bahsedilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]