[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 107-110
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Pharyngeal Penetration of the Quilt-Needle in a Cow: A Case Report
Cihan GÜNAY 1, Aydın SAĞLIYAN 2
1 Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
2 Fırat Üniversitesi Süleyman Demirel Keban Meslek Yüksek Okulu Elazığ / TÜRKİYE
Keywords: Needle, Pharynx, Cow, Foreign body

In this study, it has been evaluated the diagnosis of a quilt-needle embeded totaly in the pharynx wall of a cow with dedector and radiograpy and its treatment approach

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]