[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 091-092
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Hastada Tek Doz Diklofenak Kullanımı Sonrası Gelişen Akut Sistemik Toksisite
Ali GÜREL1, Deccane DÜZENCİ2, Bilge AYGEN1, Ayhan DOĞUKAN1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Hemoliz, akut karaciğer yetmezliği, akut böbrek yetmezliği, diklofenak

Non sterid antienflamatuar ilaçlar (NSAİİ)'ın hemolitik anemi, karaciğer yetmezliği ve böbrek yetmezliğine neden olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Bu yazımızda, lomber disk hernisi nedeniyle tek doz diklofenak enjeksiyonu yaptıran ve sonrasında genel sağlık durumu bozulan 50 yaşındaki bir kadın hastayı sunuyoruz. Hastanın laboratuar değerlendirmesi hemoliz, akut karaciğer ve böbrek yetmezliği ile uyumluydu. Yapılan tedavi sonrasında genel durumu ve laboratuar değerleri normale dönen olgu takibinin yirmibirinci gününde taburcu edildi. Klinisyenler NSAİİ'ların sistemik toksik etkileri olabileceğini akılda tutmalıdırlar. Çünkü tanı sonrası acil tedavi müdahaleleri hayat kurtarıcı olabilmektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]