[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2012, Cilt 26, Sayı 2
Tibia Distal Diafiz Kırıklarında Farklı Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Oktay BELHAN, Lokman KARAKURT, Murat GÜRGER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ Kovancılar Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine Başvuran Hastaların Servikal Smear Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Fırat MUTLU, Ebru ÇELİK, Salih Burçin KAVAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sağlık Çalışanlarında Bel Ağrısı Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Müjgan SOLAK KABATAŞ, Meryem KOCUK, Öznur KÜÇÜKLER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dişi Sıçanlarda Yağlı Diyetin ve Işık Uyaranının Pubertal Olgunlaşma ve Serum Leptin Seviyeleri Üzerine Etkileri
Emine KAÇAR, Haluk KELEŞTİMUR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Topikal Anestezi Altında İntraoperatif Ayarlanabilir Sütür ile Yapılan Horizontal Şaşılık Cerrahisi Sonuçları
Orhan AYDEMİR, Peykan TÜRKÇÜOĞLU, Burak TURGUT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sistosel ve Stres İnkontinansta Polypropylene Mesh Sonuçları
Cüneyt Eftal TANER, İlkan KAYAR, Ömer BAŞOĞUL, Gülin OKAY, Ayşe Gül KEBAPCILAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İn vitro Gama Radyasyon Maruziyeti Sonrası Periferal Kan Lenfositlerinde MDM2 Gen Ekspresyon Değişikliğinin Araştırılması
Sibel ÜNLÜ, Emel SAĞLAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Hastada Tek Doz Diklofenak Kullanımı Sonrası Gelişen Akut Sistemik Toksisite
Ali GÜREL, Deccane DÜZENCİ, Bilge AYGEN, Ayhan DOĞUKAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Postmenopozal Dönemde Overin Granüloza Hücreli Tümörü: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Mine GENÇ, Berhan GENÇ, Berrrin KORKUT, Arzu TURAN, Sefa KURT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tiroid Hormonlarının Beyin Gelişimi Üzerine Moleküler Etki Mekanizmaları
Hakan ÖNER, Jale ÖNER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]