[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2012, Cilt 26, Sayı 3
Servikal Polip Bulunan Hastalarda Endometriyal Patolojilerin İncelenmesi
Ebru ÇELİK, Zeynep DOĞAN ARTAŞ, Salih Burçin KAVAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Nefroloji Kliniğimizin Üç Yıllık Dönemde Erişkinlerde Ultrason Yardımlı Perkütan Böbrek Biyopsisi Deneyimi: Klinikopatolojik Bir Değerlendirme
Ali GÜREL, Bilge AYGEN, Deccane DÜZENCİ, Nusret AKPOLAT, Hüseyin ÇELİKER, Ayhan DOĞUKAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastalarındaki Premenstrüel Sendrom Prevelansı ve Etkileyen Faktörler
Ayşe Gül KEBAPCILAR, Cüneyt Eftal TANER, Ömer BAŞOĞUL, Gülin OKAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İnme Sonrası Yaşam Kalitesi ve Yorgunluk
Gülendam HAKVERDİOĞLU YÖNT, Esra AKIN KORHAN, Nazmiye ÇIRAY GÜNDÜZOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kabızlık Yakınması Olan Olgularda Klinik Bulguların, Etiyolojik Nedenlerin ve İzlem Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Yusuf SARI, Yaşar DOĞAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Retina Birimindeki Diyabetik Makula Ödeminde İntravitreal Bevacizumab Enjeksiyonu Sonuçları
Rumeysa TANYILDIZI, Burak TURGUT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Asemptomatik Bir Hastada İntrahepatik Portal Ven Anevrizması
Berhan GENÇ, Aynur SOLAK, Serkan GÜR, Murat YALÇIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Posterior Mitral Kapakçıkta Kist: Nadir Bir Emboli Kaynağı
Ertuğrul KURTOĞLU, Hasan KORKMAZ, Mehmet AKBULUT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Axenfeld-Rieger Sendromlu Bir Olgu
Fatma SAVUR, Rumeysa TANYILDIZI, Burak TURGUT, Orhan AYDEMİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Obezite Tedavisi İçin Umut Verici Yeni Bir Peptid: Nesfatin-1
Sermin ALGÜL, Oğuz ÖZÇELİK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  Teşekkür
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  Yazar Dizini
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]