[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 131-133
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Intrahepatic Portal Vein Aneurysm in an Asymptomatic Patient
Berhan GENÇ1, Aynur SOLAK1, Serkan GÜR1, Murat YALÇIN2
1Şifa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, TÜRKİYE
2Şifa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, TÜRKİYE
Keywords: Portal hypertension, portal vein, venous aneurysm

Aneurysms of the portal venous system, localized fusiform or saccular dilatations are rare clinical abnormalities. Most aneurysms are located in the extrahepatic segment and found rarely in intrahepatic branches. Portal vein aneurysm is a very rare but an important condition. In this case report, we report a case with portal vein aneurysm that was asymptomatic and had no sings suggestive of portal hypertension.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]