[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 131-133
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Asemptomatik Bir Hastada İntrahepatik Portal Ven Anevrizması
Berhan GENÇ1, Aynur SOLAK1, Serkan GÜR1, Murat YALÇIN2
1Şifa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, TÜRKİYE
2Şifa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Portal hipertansiyon, portal ven, venöz anevrizma

Portal ven anevrizmaları sakküler ya da füziform olarak karşımıza çıkan nadir klinik patolojilerdir. Çoğu anevrizmalar extrahepatik portal ven dalında lokalize olmakla birlikte nadiren intra hepatik segmenttede görülebilir. Portal ven anevrizması nadir fakat önemli bir klinik durumdur. Biz burada asemptomatik, portal hipertansiyon bulgusu olmayan intrahepatik portal ven anevrizmalı bir olgu rapor ediyoruz.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]