[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 097-101
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tiroid Hormonlarının Beyin Gelişimi Üzerine Moleküler Etki Mekanizmaları
Hakan ÖNER, Jale ÖNER
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Burdur, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Tiroid hormonları, beyin gelişimi

Tiroid hormonları (TH) (T3 ve T4) gebelik döneminde merkezi sinir sisteminin normal fizyolojik ve morfolojik gelişimi için önemlidir. Maternal kandan alınan T4, TH bağlayıcı protein olan transtiretin (TTR) ile fötal beyne taşınır. T4, beyinde astrositlerin yüzeyinde bulunan Oatp1c1 hücre zarı taşıyıcı protein aracılığı ile astrositler tarafından alınır. Astrositlerde D2 enzimi tarafından T3'e dönüştürülür. T3, MCT8 taşıyıcı protein aracılığı ile hücre dışına çıkar ve yine MCT8 aracılığı ile nöronlar tarafından alınır. TH reseptörleri, T3 bağımlı nükleer transkripsiyon aktivatörleridir ve nöronlarda T3'ün biyolojik aktivitelerinin çoğunu düzenlerler.

Sonuç olarak, çalışmalar TH'nın embriyonal beyin gelişimi üzerine etkilerinin TH'nın miktarına, selenoenzimlerin ve TH taşıyıcılarının varlığına, THR'nin fonksiyonlarına bağlı olarak, beynin farklı bölgelerinde ve farklı gelişim aşamalarında değişiklik gösterdiğini ortaya koymuştur.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]