[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2012, Cilt 26, Sayı 1
Sıçan Prefrontal Korteksinde Tolüenin Neden Olduğu Apoptoza Karşı Melatoninin Koruyucu Etkisinin Araştırılması
Ufuk TAŞ, Murat ÖGETÜRK, Hilal IRMAK SAPMAZ, Zafer İsmail KARACA, Birsen ÖZYURT, Erkan SÖĞÜT, Mustafa SARSILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gastroözofageal Reflüsü Olan Gebelerde Hemşirelik Eğitiminin Uyku ve Yaşam Kalitesine Etkisi
Emre YANIKKEREM, Aynur SARUHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Statinlerin Testiküler İskemi Reperfüzyon ile Oluşturulan Histopatolojik Hasar Üzerine Etkileri
Zehra KURÇER, Günnur ÖZBAKIŞ-DENGİZ, Füsun BABA, Zekiye Nur BANOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Feyza SEVİNDİK, Fatoş UNCU, Dilek GÜNEŞ DAĞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Geriatrik Popülasyonun Servikal Smear Sonuçları: 3 Yıllık Deneyim
Salih Burçin KAVAK, Ebru KAVAK, Gülçin CİHANGİROĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocuklara Yapılan Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopilerinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Meltem UĞRAŞ, Saadet ALAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Acil Peripartum Histerektomi Olgularının İncelenmesi: 3 Yıllık Deneyim
Salih Burçin KAVAK, Bülent KORKUT, Ebru KAVAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Psikiyatri Hastalarının Taburculuk Eğitimi Alma Durumunun Değerlendirilmesi
Songül DURAN, Nermin GÜRHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Safra Kesesi Tümörü ile Karışabilen Bir Lezyon: Adenomyomatozis
Burhan Hakan KANAT, Mustafa GİRGİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Acil Servis Hemşirelerinin Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete İlişkin Rol ve Sorumlulukları
Şengül YAMAN EFE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]