[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 043-045
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akut Anterior Miyokard İnfarktüsü ile Başvuran Dekstrokardili Bir Hastaya Rescue Perkütan Koroner Girişim: Olgu Sunumu
Mehmet AKBULUT1, Hasan KORKMAZ1, Tolga ÇAKMAK1, Ertuğrul KURTOĞLU2, Mustafa YAVUZKIR1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
2Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Dekstrokardi, myokard infarktüsü, koroner anjiografi

Dekstrokardi az rastlanılan bir kardiyak anomalidir. Dekstrokardili kişilerde koroner arter hastalıklarının görülme sıklığı genel nüfustaki görülme sıklığıyla eşittir. Dekstrokardi ile akut miyokard infarktüsü birlikteliği çok az görülen bir klinik durumdur. Bu olgu ile, akut anterior miyokard infarktüsü ile başvuran dekstrokardili bir hastada sol ön inen koroner artere (LAD) başarılı perkütan koroner girişim uygulanmasını anlatmayı hedefledik. Dekstrokardili bir olguda standart görüntüler elde edilerek ve standart kateterler kullanılarak bu kataterlerin ters rotasyonu ile perkütan koroner girişimin güvenilir bir şekilde yapılabileceği gösterilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]