[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 043-045
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Rescue Percutaneous Transluminal Coronary İntervention in a Case with Dextrocardia Presenting with Acute Anterior Myocardial İnfarction: A Case Report
Mehmet AKBULUT1, Hasan KORKMAZ1, Tolga ÇAKMAK1, Ertuğrul KURTOĞLU2, Mustafa YAVUZKIR1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
2Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
Keywords: Dextrocardia, myocardial infarction, coronary angiography

Dextrocardia is a rare cardiac anomaly. Prevelance of coronary artery disease in subjects with dextrocardia are not different from those without dextrocardia. We aimed to present a successful percutaneous transluminal coronary intervention of the left anterior descending coronary artery in a case with dextrocardia presenting with acute anterior myocardial infarction. We showed that percutaneous coronary intervention can be safely performed with standard angiographic views with opposite rotation of angiographic catheters.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]