[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 073-076
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Merkepte (Equus asinus L.) Karaciğer ve Dalağın Arteriyel Vaskülarizasyonu
Emine KARAKURUM1, Nejat DURSUN2
1Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Adana, TÜRKİYE
2Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Ankara, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Arteriyel vaskülarizasyon, dalak, karaciğer, merkep

Çalışma 10 adet merkebin karaciğer ve dalağının arteriyel vaskülarizasyonunu belirlemek için yapıldı. Araştırmada lateks yardımı ile diseksiyon yöntemi uygulandı. Karaciğerin a. celiaca'dan orijin alan a. hepatica'nın r. hepaticus isimli dalı tarafından vaskülarize edildiği saptandı. A. hepatica'nın a. celiaca'dan ayrıldıktan 7-8 cm sonra r. hepaticus'u verdiği ve bu dalında hepar'ın viseral yüzünde dağıldığı belirlendi. Dalağın vaskülarizasyonunun da a. celiaca'nın bir diğer dalı olan a. lienalis'in rr. splenici isimli dalı ile sağlandığı tespit edildi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]