[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 073-076
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Arterial Vascularisation of Liver and Spleen in Donkey (Equus asinus L.)
Emine KARAKURUM1, Nejat DURSUN2
1Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Adana, TÜRKİYE
2Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Ankara, TÜRKİYE
Keywords: Arterial vascularisation, spleen, liver, donkey

The present study was performed to determine the arterial vascularisation of liver and spleen of 10 donkeys. In the research, the dissection method by the aid of latex was used. It was detected that liver was vascularised by the r. hepaticus branched from a. hepatica which was originated from a. celiaca. It was determined that a. hepatica was coursed 7-8 cm after originating from a. celiaca and give r. hepaticus which was spreaded to the visceral part of liver. It was also detected that spleen was vascularised rr. splenici branched from a. lienalis which was the other branch of a. celiaca.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]