[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 107-110
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sivas Kangal ve Alman Kurt Köpeklerinde Canine Herpesvirus-1 Seroprevalansı
Kezban CAN ŞAHNA1, Öznur ASLAN2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Erciyes Üniversitesi , Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: CHV-1, köpek, seroprevalans

Bu çalışmada; 40 adet Alman Kurt ve 55 adet Sivas Kangal olmak üzere toplam 95 adet köpek kan serum örneğinde canine herpesvirus-1 (CHV-1) antikorlarının ırk, cinsiyet ve yaş ile ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Köpeklerden elde edilen serum örneklerinde CHV-1 antikor varlığı komplement ilaveli virus nötralizasyon testi (VNT) ve ELISA tekniği ile araştırılmıştır. VNT ile 24 hayvanda (%25.2) CHV-1 antikoru tespit edilmiştir. VNT ile seropozitif bulunan serum örnekleri ELISA ile de pozitif bulunmuştur. Antikor pozitifliğinin cinsiyetle ilişkisi arasında anlamlı bir fark bulunamazken (P>0.05), Sivas Kangal köpeklerindeki seropozitiflik oranının Alman Kurt köpeklerindekinden daha fazla olduğu, seropozifliğin yaşla birlikte arttığı ve en yüksek oranda (%64.7) 5 yaş köpeklerde olduğu saptanmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]