[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 047-052
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
The Seroprevalance of Bovine Herpes Virus Type 1 (BHV 1) Infection in Cattle in Kayseri Region
Ayşe GENCAY1, Seval BİLGE DAĞALP2, Kezban CAN ŞAHNA3, Dilek PINAR2, Zeynep BAŞARAN2
1Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Kayseri, TÜRKİYE
2Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Ankara, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Elazığ, TÜRKİYE
Keywords: Seroprevalance, blovıne herpes vırus type-1, neutralization

In this study, 552 serum samples collected from cattle which were housed in private herds located in different regions of Kayseri. Serum samples were tested for presence of antibodies against BHV- 1 using the virus neutralization technique. Out of 552 serum samples tested, 285 (51,63%) were detected as positive against to BHV-1 and antibody titres were found to be varied between 1/2- 1/64. Among the controlled regions, the highest seroprevalance of BHV-1 infection was found in Tomarza (80%) followed by Felahiye-Özvatan (71,11%) and Akkışla (54,76%) districts. As a result the presence of BHV-1 infections in cattle was concerned to be common in Kayseri region.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]