[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 145-147
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Schwannoma of the Lower Lip, A Rare Entity: Case Report
Serdar ALTUN1, Aysun YILDIZ ALTUN2
1Harput Devlet Hastanesi, Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
2Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
Keywords: Schwannoma, lower lip

Schwannomas, also known as neurilemmomas, are solitary benign tumors arising from nevre sheath schwann cells. Tongue is involved most frequently and they rarely occur in the lip area. Histopathological examination is the chief method of diagnosis and complete excision is the treatment of choice. Our report documents an unusual case of a schwannoma located in the lower lip of a 21 year old male patient emphasizing that schwannoma should be taken into consideration in differential diagnosis of any lower lip mass.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]