[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-034
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Metallic Foreign Bodies in the Breast: A Case Report
Ahmet BOZDAĞ1, Murat BAYKARA2
1Harput Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
2Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE

Foreign bodies in the breast is rare and crucial due to pain, development to inflammation causing abscesses and granuloma, progress to different regions with migration, mimic microcalcifications in mammograms, and creating mass appearance. A case of 57 years old woman with detected metal foreign bodies in breast was presented with mammography and ultrasonography findings.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]