[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 2, Sayfa(lar) 091-092
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Aripiprazole Bağlı Akut Distonik Reaksiyon
Sevda KORKMAZ1, Sevler YILDIZ1, Caner Feyzi DEMİR2, Zehra Emine SÜNBÜL1, Tuba KORUCU1, Burcu GÜNDOĞAN1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Akut distoni, aripiprazol, antipsikotik

Akut distonik reaksiyon boyun, çene, yüz, veya dil kaslarında aniden başlayan, istemsiz kas kasılması şeklinde kendini gösteren ilaçlara bağlı ekstapiramidal bir yan etkidir. Bu yan etki, D2 reseptörlerine güçlü olarak bağlanan tipik antipsikotik ilaçlarla daha fazla gözlenmektedir. Aripiprazol, D2 ve 5HT1a reseptörlerinin parsiyel agonisti olduğundan, ekstrapiramidal yan etki yapma riski diğer antipsikotiklerden daha azdır. Yazımızda, aripiprazole bağlı akut distoni gelişen ve ilaç kesilmesini takiben semptomların hızla gerilediği bir bipolar bozukluğu olan kadın hastanın sunulması amaçlanmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]