[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 146-150
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kısmi 16S rRNA Sekans Analizi Kullanılarak Kafesteki Kuşların Kloakal Örneklerindeki Bazı Potansiyel Patojen Bakterilerin Tanımlanması
Rahem KHOSHBAKHT
Amol University of Special Modern Technologies, Faculty of Veterinary Medicine, Pathobiology, Amol, IRAN
Anahtar Kelimeler: PCR, Kafes kuşları, 16S rRNA dizilimi

Kafes kuşları, bağırsak mikrobiyotalarında insane sağlığını tehdit edebilecek çeşitli mikroorganizmaları taşıyabilmektedirler. İnsanların yabani kafes kuşlarını besleme konusundaki ilgileri ve yabani kafes kuşlarının bakterileri insanlara bulaştırma potansiyelleri gözönüne alındığında, bu çalışma kafes kuşlarının bağırsak florasındaki bazı bakyeriyel etkenlerin polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve sekans analizi ile belirlemek için yapılmıştır. İran'ın Mazandaran eyaletinin farklı bölgelerinden steril svap ile toplam 68 farklı kuş örneği toplandı ve kısmi 16SrRNA PCR ürününün sekanslanmasıyla bakteriyel etkenler identifiye edildi. Toplamda 11 numune, evrensel primerlerin kullanıldığı PCR ile pozitif bulundu PCR ürünleri, NCBI'den sekans erişim numaraları alınarak sekanslandı. Dizilerin diğer benzer dizilerle karşılaştırılması sonucunda dizilerin Corynebacterium, Tessaracoccus ve Christensenella türleri ile benzerlik gösterdiği belirlendi. Sonuçlar, bazı fırsatçı patojen bakterilerin insanlara bluşmasında kafes kuşlarının rol oynayabileceğini gösterdi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]