[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 227-229
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
VAJENE DOĞMUŞ ENDOMETRİYAL POLİP OLGU SUNUMU
Cem PARMAKSIZ
Elazığ Ufuk Tıp Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Endometriyal polip, vajene doğmuş leiomyom, disfonksiyonel uterin kanama

Endometriyal polipler uterusun en sık görülen polip türü olup, endometriyumdan kaynaklanması sebebiyle uterus içinde bulunur. Nadir olarak saplı olanlar vajene doğabilirler. Bu çalışmada nadir olması sebebiyle iki vajene doğmuş endometriyal polip olgu sunumu yapılmıştır.

H. A. 48 yaşındaki olgu, E. G. 46 yaşındaki olgu. Her iki olguda menometroraji tarzındaki şikayetler sebebiyle başvurmuş olup, yapılan vajinal muayenelerinde sırasıyla serviksten sarkan yaklaşık 4x5 cm’lik ve 3x3 cm’lik kitleler izlendi. Her iki olguda da kitle ekstirpasyonu ve küretaj yapılmış olup, histopatoloji sonucu olarak her iki kitlenin de endometriyal polip olduğu rapor edildi.

Vajene doğmuş endometriyal polipler saplı vajene doğmuş myomlar ile karışabilir. Endometriyal poliplerin malignansi potansiyeli taşıyabilmeleri sebebiyle gerek ekstirpasyonları gerekse de endometriyal histopatolojik inceleme yapılması gerekmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]