[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 5, Sayfa(lar) 201-202
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hastane Kapı Kolu ve Musluklarının Patojen Bakteriyel Kontaminasyon Yönünden İncelenmesi
Mürüvvet DOĞUKAN, Şahin YAZTÜRK, Aziz Ramazan DİLEK, Ebru KORKMAZ, Yusuf YAKUPOĞULLARI, Mustafa YILMAZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Hastane, Kapı Kolu, Musluk Başı, Bakteriyel Kontaminasyon

Kontamine olmuş yüzeyler, hastane ortamındaki patojen mikroorganizmaların yayılımına neden olabilmektedir. Bu çalışma, hastanemizin değişik birimlerinde bulunan sağlık personeli, hasta ve ziyaretçiler tarafından sıklıkla kullanılan kapı kolları ve musluk başlarının bakteriyel etkenler yönünden kolonizasyonunu araştırmak amacıyla yapıldı. Hastanemizde farklı servislerdeki toplam 99 kapı kolu ve 45 musluk başından alınan örnekler %5 koyun kanlı agara ve EMB besiyerine ekilip 37ºC'de 24–48 saatlik enkubasyondan sonra üreyen bakteriler klasik bakteriyolojik yöntemlerle tanımlandı. Örnek alınan 99 kapı kolunun 55'inde (%55.5), 45 musluk başının 31'inde (%68.8) üreme gözlendi. Pozitif kültürlerin %87'sinde çoklu üreme saptandı. Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde; hastane personeli ve hastaların hijyen konusunda eğitilmeleri ve hijyen kurallarını uygulamalarının sağlanmasının önemli olduğu, kapı kolu ve musluk başı gibi sık dokunulan yüzeyleri patojen bakterilerden arındırmak için uygun dezenfektan uygulanmasının önemli olduğu sonucuna varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]