[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 6, Sayfa(lar) 363-368
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kronik Böbrek Yetmezliği ile İlişkili Ülseratif Piyoderma Gangrenozum ve CIDP: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Derlemesi
Suleyman Serdar KOCA1, Ahmet IŞIK1, Hüseyin ÇELİKER2, Metin ÖZGEN1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, etanercept, pyoderma gangrenosum, renal failure

Piyoderma gangrenozum (PG), non-infektif ülserlerle karakterize nadir görülen bir deri hastalığıdır. Kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropti (CIDP), progresif veya tekrarlayıcı kas güçsüzlüğü ve minor duysal problemlerle karakterize sinir sistemi hastalığıdır. Her iki hastalık immun hastalıklarla ilişkilidir. Bu yazıda, kronik böbrek yetmezliği zemininde, PG ve CIDP çakışması olan bir hastayı sunmaktayız. Bu hastada, bir anti-TNF-α ilaç olan etanersept PG lezyonunu yatıştırdı, ancak nörolojik yakınmalar üzerine etkisizdi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]