[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2008, Cilt 22, Sayı 6
Yüksek Ateş Şikayeti İle Hastaneye Yatırılan 0-6 Yaş Grubu Çocukları Olan Annelerin Yüksek Ateşe İlişkin Bilgi ve Tutumları
Nesrin ŞEN CELASİN, Dilek ERGİN, Ümit ATMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kayseri İli Melikgazi İlçesinde 2006 Yılında Meydana Gelen Bebek Ölümleri
Elçin BALCI,, Eyza KÜÇÜK, İskender GÜN, Mustafa GÜLGÜN, Bilal KILIÇ, Kadir ÇETİNKARA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Paylaşılmamış Deneyim: Deprem Bölgesinde Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Yaşam Kalitesini Etkileyen Etmenler
Özgül KARAYURT, Aklime DİCLE, Arzu Tuna MALAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

23 Hipospadiaslı Olguda Kromozom Analiz Sonuçları ve Literatür İncelemesi
Deniz EROL, Hüseyin YÜCE, Ebru ÖNALAN ETEM, Derya DEVECİ, Ebru KARA ŞENLİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Şiddeti Düzenli Olarak Artan İşe Karşı Yapılan Egzersizin Obezlerde Serum Malondialdehid ve Vitamin A, E, C Düzeyleri Üzerine Olan Etkisi
Oğuz ÖZÇELİK, Fikret KARATAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klimakterik Dönemdeki Evli Kadınların Eş Uyumları ve Menopoza İlişkin Tutumlarının Menopozal Yakınmalar Üzerine Etkisi
Ayden ÇOBAN, Sevgi NEHİR, Hülya DEMİRCİ, Ferda ÖZBAŞARAN, Ümit İNCEBOZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Koledok Kanalı Yerleşimli Liposarkom Olgusu
Sultan PEHLİVAN, Mehmet Reşat ÖZERCAN, Yusuf Ziya CERRAHOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Mandibulanın Dev Hücreli Granulomu: Ultrasonografi Bulguları (Olgu Sunumu)
Mustafa KOÇ, Muhammet YANILMAZ, Mehtap ÇİÇEKÇİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Asetaminofen İntoksikasyonu Sonrası Karaciğer Yetmezliği Gelişmeden Renal Yetmezlik Gelişen Bir Olgu
Arif YÜKSEL, Vatan BARIŞIK, Erhan ERGİN, Dinçer ATİLA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kronik Böbrek Yetmezliği ile İlişkili Ülseratif Piyoderma Gangrenozum ve CIDP: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Derlemesi
Suleyman Serdar KOCA, Ahmet IŞIK, Hüseyin ÇELİKER, Metin ÖZGEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diabetes İnsipitus ve Genital Hipoplazi ile Birliktelik Gösteren Lenfanjiyoleiyomyomatozis Olgusu
Safiye KAFADAR, Ayşe MURAT AYDIN, Hüseyin KAFADAR, Erkin OĞUR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yabancı Cisim Aspirasyonuna Bağlı Çocuk Ölümü: Olgu Sunumu
Mehmet TOKDEMİR, Hüseyin KAFADAR, Abdurrahim TÜRKOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Adipositokinler ve Meme Kanseri
Funda KOSOVA, Zeki ARI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  Teşekkür
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  Yazar Dizini
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]